Camerata Scholarum jest młodzieżow® orkiestr® smyczkow® Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kielcach. Zespół został założony w 1988 roku przez jednego z pedagogów - Wojciecha Zdyba. Od tego czasu Camerata grała nie tylko w Polsce, ale także w Szwajcarii, Niemczech oraz we Francji.

Na pocz®tek przedstawiamy zdjęcia z koncertów Cameraty w ostatnim roku

Strona główna